EVENIMENTE IN CADRUL PROIETULUI

30 Martie – 1 Aprilie 2012 – ”Ziua Pasarilor”

In cadrul evenimentului vor fi organizate:

– 2 competiţii de pescuit sportiv (sub 16 ani, peste 16 ani);
– activităţi de birdwatching;
– simpozion ştiinţific pe tema biodiversității

 

30 Martie – 1 Aprilie 2012 – Participarea la Targul Turistic ”Transylvania Tourism Fair” Brasov

 

14 – 17 Iunie 2012 – ”Ziua Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Bacau”

In cadrul evenimentului vor fi organizate:

– 2 competiţii de pescuit sportiv (sub 16 ani, peste 16 ani);
– 1 competitie de caiac;
– 1 competiție de orientare turistică care să implice şi obiective turistice din municipiul Bacău, din afara APSA Lacul Bacau.

 

Octombrie 2012  – 3  study-tour-uri

 

15-18 Noiembrie 2012 – Participare la Targul Turistic al Romaniei

 

INFORMATII GENERALE

OBIECTIVUL GENERAL: Promovarea produselor turistice din județul Bacău pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Nord – Est

Problema principală abordată de acest proiect este nevoia de promovare a turismului din județul Bacău la nivel regional si național, și interesul relativ scăzut față de turism lucru demonstrat de analiza SWOT:

  • Ritm anual de creștere al capacității de cazare în funcțiune este negativ;
  • Ritmul anual de creștere al numărului de sosiri turistice în Municipiul Bacău este negativ și este    situat sub nivelul regiunii;
  • Insuficienta punere în valoarea a obiectivelor turistice din Municipiul Bacău.

Alături de aceste aspecte se pot adăuga și cele referitoare la:

  • Lipsa posibilităților materiale și financiare necesare pentru susținerea unei campanii regionale/naționale pentru promovarea potențialului turistic al județului Bacău;
  • Lipsa unui concept unitar de campanie bazat pe rigorile marketingului modern;
  • Lipsa posibilității de a implica în acest demers specialiști sau firme de specialitate datorită costurilor ridicate de colaborare cu acestea.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Promovarea produsului turistic Aria de Protecție Specială Avifaunistică (ASPA) Lacul Bacău II la nivel regional și național prin activitățile prevăzute în planul de marketing.

Într-o perioadă în care imaginea joacă un rol foarte important în alegerea unei destinaţii de vacanţă, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II trebuie să pună un accent mai ridicat pe formarea unui brand turistic care să o diferenţieze categoric de concurenţii existenţi pe această nişă de piaţă. Crearea şi promovarea identităţii Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II presupune realizarea materialelor de marketing care să pună în valoarea această zonă turistică, etapă urmată de distribuirea acestor materiale de promovarea grupurilor ţintă vizate, participarea la două târguri de turism la nivel național, organizarea a trei serii de evenimente complexe de promovare a produsului turistic.

Atingerea acestui obiectiv vine în întâmpinarea necesităţilor existente atât  pe piaţa turistică a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cât şi pe piaţa turistică naţională. Astfel, în Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013 se precizează că marketingul şi promovarea destinaţiilor turistice din regiune resimt anumite nerealizări cauzate de insuficienta dezvoltare a reţelei interne de birouri de informaţii turistice la nivelul localităţilor, de resursele financiare limitate pentru acţiuni de promovare turistică, dar şi de neabordarea tehnologiilor moderne de informare şi a sistemului de rezervare, existând riscul abordării unor strategii de promovare în afara tendinţelor internaţionale.

Master Planul pentru Turism Naţional al României 2007 – 2026 susţine că percepţia turistică neclară a României este cauzată şi de deficienţe de marketing şi promovare a destinaţiilor existente.  În analiza motivelor turiştilor care nu vizitat încă România, un motiv de bază este şi absenţa marketingului destinaţiilor pozitive, pe lângă lipsa de informaţii/cunoştinţe şi temerile existente vis –à – vis de infrastructura turistică, de facilităţile şi serviciile turistice din ţara noastră. Astfel, pentru consolidarea sectorului turistic pe termen lung trebuie pus accentul pe marketingul României ca destinaţie turistică internaţională, rezolvându-se probleme precum: Lipsa unei imagini puternice, pozitive a României în străinătate ca destinaţie turistică, lipsa unui plan de marketing oficial al destinaţiilor turistice la nivel naţional, cercetarea insuficientă a pieţei,  insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, marketing şi rezervare, colaborare redusă a sectorului public/privat pe probleme de marketing.

 

OS2: Creșterea gradului de circulație turistică din aria localizării produsului turistic cu 10% până la finalul perioadei de implementare a proiectului

Prin corelarea cu obiectivul specific anterior se va genera o creștere a numărului de turiști. Creșterea numărului de turiști va duce în final la dezvoltarea economiei locale cel puțin din punct de vedere al turismului.

Municipiului Bacău i se datorează aproape jumătate din numărul total al turiştilor sosiţi în judeţul Bacău. Mai mult decât atât, ponderea turiştilor sosiţi în Municipiul Bacău din totalul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică din judeţ a avut un trend ascendent în ultimii ani ( 34,1% în anul 2005,  43,4% în anul 2008). Tocmai din acest motiv putem afirma că o stimulare a sectorului turistic în reşedinţa judeţului Bacău va avea reverberaţii asupra întregului judeţ.

Numărul turiştilor sosiţi în Municipiul Bacău, în anul 2008, se cifrează la 45.463 persoane, în uşoară scădere faţă de anul precedent (-320 persoane). De altfel, ritmul mediu anual de creştere în perioada 2005-2008 a fost destul de redus (+1,25%).  Situaţia este ceva mai gravă în cadrul judeţului, unde ritmul mediu anual de creştere în intervalul anterior enunţat a fost negativ  (-2%).

Conform estimărilor statistice, anul 2009 s-a remarcat printr-o puternică scădere a numărului de turişti sosiţi în judeţul Bacău, şi implicit în Municipiul Bacău. Astfel, în funcţie de scăderea înregistrată la nivelul judeţului şi de ponderea sosirilor turistice din Municipiul Bacău din totalul sosirilor din judeţ, valoarea estimată a sosirilor turistice din anul 2009 din municipiu Bacăul este de 37.324 persoane.

Pentru a deveni competitiv la nivel regional şi naţional, sectorul turistic local are nevoie de o stimulare suplimentară care să ducă la creşterea numărului de turişti sosiţi în municipiul Bacău. Conform World Tourism Organization, rata medie de creştere a numărului de sosiri turistice în Europa în perioada 1995-2010 este de 3%.