În perioada 13-16 noiembrie 2014 a avut loc la București, în incinta Centrului Expozițional Romexpo, Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă 2014.

Municipiul Bacău a fost prezent la acest eveniment în baza acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, contribuind la un stand comun al Judeţului Bacău. S-a realizat promovarea Municipiului Bacău în cadrul Târgului de Turism al României, în perioada de sustenabilitate a două dintre proiectele finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”: „Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice Spirituală a Bacăului” cod SMIS 21421 și „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“, cod SMIS 19357.

În cele trei zile ale târgului au fost distribuite 25 seturi de materiale promoţionale pentru proiectul „Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice Spirituală a Bacăului” conţinând fiecare: o broşură, un album foto, un DVD cu filmul de prezentare, pliante şi o hartă cu cele şase obiective promovate în proiect: biserica “Sfântul Nicolae”, ruinele vechii biserici ortodoxe, Vivariul, biserica “Precista”, Ruinele vechii Casei Domneşti şi Ruinele Turnului locuinţă (de apărare) și 100 seturi de materiale promoţionale pentru proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“ conținând fiecare: un pliant, o hartă, un album foto, o mapă, un DVD cu filmul de prezentare.

De asemenea pe ecranul televizorului montat în incinta standului au rulat cele două filme realizate în cadrul proiectelor mai sus menționate (SMIS 21421 și SMIS 19357).

Conform estimărilor, standul Județului Bacău a fost vizitat de cca. 3000 de persoane.