În perioada 7-9 martie 2014 s-a desfășurat la Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău prima ediție a Târgului Regional de Turism „Vacanța”. Organizatori au fost S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. și Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT). U.A.T. Municipiul Bacău a avut un stand propriu prin care au fost promovate Municipiul Bacău şi cele două proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”: „Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice Spirituală a Bacăului” cod SMIS 21421 și „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“, cod SMIS 19357.

 

La stand au fost montate următoarele materiale promoționale:

• un banner prin care sunt promovate cele mai importante obiective turistice din Municipiul Bacău;
• un banner și un roll-up realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“, cod SMIS 19357 prin care este promovat Aria de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA) Lacul Bacău ;
• un banner și un roll-up realizate în cadrul proiectului „Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice Spirituală a Bacăului” cod SMIS 21421 prin care sunt promovate Biserica Sf. Nicolae şi Ansamblul Curţii Domneşti;
• s-a montat un televizor cu ecran mare (plasmă) pe care au rulat cele două filme realizate în cadrul proiectelor mai sus menționate (SMIS 21421 și SMIS 19357).
În cele trei zile ale târgului au fost distribuite materiale promoţionale pentru proiectul „Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice Spirituală a Bacăului” conţinând fiecare: o broşură, un album foto, un DVD cu filmul de prezentare, pliante şi o hartă cu cele şase obiective promovate în proiect: biserica “Sfântul Nicolae”, ruinele vechii biserici ortodoxe, Vivariul, biserica “Precista”, Ruinele vechii Casei Domneşti şi Ruinele Turnului locuinţă (de apărare) și seturi de materiale promoţionale pentru proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“ conținând fiecare: un pliant, o hartă, un album foto, o mapă, un DVD cu filmul de prezentare.
De asemenea pe perioada de desfășurare a târgului s-au realizat fotografii. Estimăm că standul Municipiului Bacău a fost vizitat de circa 2000 de vizitatori.