În baza invitației formulate de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău , în calitate de organizator al standului Județului Bacău la Târgul de Turism al României, Municipiul Bacău reprezentat de Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău a participat la eveniment în perioada de sustenabilitate a proiectului „Dezvoltarea şi Consolidarea Turismului în Municipiul Bacău prin Promovarea Oportunităţilor Locale“, cod SMIS 19357, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, cu materiale promoţionale, 1 roll-up, 1 film de prezentare.

În acest sens s-au deplasat la Bucureşti în perioada 15-18 noiembrie 2017, în vederea participării la Târgul de Turism al României dl Marius CERGHICI, inspector de specialitate la Compartimentul „ Marketing, Cooperare şi Parteneriate”, dna Constanța GRIGORAȘ, inspector de specialitate la Compartimentul ,, Planificare strategică și monitorizare proiecte’’, dl Costel DUMITRAȘCU, inspector de specialitate la Compartimentul ,, Planificare strategică si monitorizare proiecte’’ ADL Bacău, care au asigurat prezenţa la standul Judeţului Bacău, secţiunea aferentă Municipiului Bacău şi a distribuit materiale promoţionale .

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

  • Prezentarea oportunităților și valorilor turistice ale municipiului Bacău;

  • Prezentarea obiectivului turistic ,,Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II,, ;

  • Prezentarea proiectului „Dezvoltarea și consolidarea turismului în municipiul Bacău prin promovarea oportunităților locale”;

  • Identificarea de parteneriate;

Au fost distribuite pliante, hărți, mape de prezentare, albume foto, DVD-uri tuturor celor interesați, care au trecut pe la standul Județului Bacău. La stand a rulat, pe ecranul trelevizorului , filmul de prezentare a Ariei de Protecție Avifaunistică Lacul Bacău.

Au vizitat standul nostru peste 1600 de persoane. Din care:

  • Persoane fizice interesate de Lacul Bacău ca viitoare destinație de vacanță;

  • Reprezentanți ai unor ONG-uri de profil, expozanți în cadrul târgului, interesați de parteneriate și schimburi de experiență;

  • UAT-uri și Centre de Informare turistică prezente la târg;

  • Reprezentanți ai agențiilor de turism interesate de APSA Lacul Bacău în vederea includerii obiectivului într-un circuit turistic.

  • Reprezentanţi mass-media.