Municipiul Bacău a participat la Târgul de Turism al României ,  în perioada de sustenabilitate a proiectului „Dezvoltarea şi Consolidarea Turismului în Municipiul Bacău prin Promovarea Oportunităţilor Locale“, cod SMIS 19357,  proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, cu materiale promoţionale, 1 roll-up, 1 film de prezentare.

     În acest sens s-a deplasat la Bucureşti în perioada 17-19 noiembrie 2016, în vederea participării la Târgul de Turism al României Marius CERGHICI, consilier la Compartimentul „ Marketing, Cooperare şi Parteneriate” ADL Bacău, care a asigurat prezenţa la standul Judeţului Bacău, secţiunea aferentă Municipiului Bacău şi a distribuit materiale promoţionale .

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

  • Prezentarea oportunitatilor și valorilor turistice ale municipiului Bacău;
  • Prezentarea obiectivului turistic Aria de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Bacau II;
  • Prezentarea proiectului „Dezvoltarea si consolidarea turismului in municipiul Bacau prin promovarea oportunitatilor locale”;
  • Identificarea de parteneriate;

 

 

 

Pe toată perioada târgului a fost expus roll-up ul și a rulat filmul de prezentare a Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Bacau II.

Au vizitat standul nostru peste 1500 de persoane. Din care:

  • Persoane fizice interesate de Lacul Bacău ca viitoare destinație de vacanță;ău
  • Reprezentanți ai unor ONG-uri de profil, expozanti sau nu in cadrul targului, interesati de parteneriate si schimburi de experienta;
  • UAT-uri și Centre de Informare turistică prezente la târg;
  • Reprezentanți ai agențiilor de turism interesate de APSA Lacul Bacau în vederea includerii obiectivului intr-un circuit turistic.
  • Reprezentanţi mass-media.