Două evenimente au marcat week-endul 30 martie – 1 aprilie, în derularea proiectului cu finanțare europeană ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică”. Manifestarea expozițională de anvergură națională ”Transylvania Tourism Fair” Brașov și ”Ziua Păsărilor” au fost activități coordonate  de  Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

 

Municipiul Bacău, reprezentat la ”Transylvania Tourism Fair”

Patronatul A.N.A.T – Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Romania a organizat, la Braşov, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2012, cea de-a V-a ediţie a ”Transylvania Tourism Fair” (TTF), în locaţia Brașov Business Park.

Municipiul Bacău a fost prezent la acest important târg naţional de turism cu un stand care a promovat Lacul Bacău 2, obiectiv turistic aflat pe raza Municipiului Bacău, în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA 5, DMI 5.3, ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică”, implementat de Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, pentru Municipiul Bacău.

Activitatea a facilitat contactul direct cu actorii din domeniul turismului, încheierea de parteneriate, obţinerea unui feed-back direct şi rapid, culegerea de informaţii privind poziţionarea destinaţiei turistice în rândul publicului intern şi extern. A fost distribuit un număr de circa 2000 de mape de prezentare conţinând fiecare un pliant, o hartă, un DVD şi un album foto cu tematică legată de Aria de protecţie specială Avifaunistică Bacău 2.

”Transylvania Tourism Fair”, ca parte integrantă a Calendarului Târgurilor ANAT 2012, s-a adresat autorităților și asociațiilor profesionale din turism, agențiilor de turism și turoperatorilor, stațiunilor turistice, complexelor balneare, hotelurilor și companiilor hoteliere, pensiunilor, cabanelor, campingurilor, editurilor și publicațiilor din turism, băncilor și societăților de asigurări, companiilor aeriene, etc. Evenimentul a beneficiat de o mediatizare corespunzătoare (presă scrisă și televiziune) iar pe parcursul acestuia s-au organizat o serie de concursuri, mese rotunde / dezbateri pe teme de interes general, evenimente etc.